Loeplampen info


Loeplampen info

Gebruiksaanwijzing Loeplamp

 


Leveringsomvang

Loeplamp incl. snoer en lamp(jes)

Houder

Gebruiksaanwijzing


Bedoeld gebruik

Dit product is een vergrootglas met drie dioptrieën op de lamparm. Het geeft een vergroot beeld van voorwerpen. Het dient stevig op een geschikte ondergrond, zoals een tafel, raamkozijn of tegen de muur te worden bevestigd. De gebalanceerde en verstelbare arm brengt de lamp in de gewenste positie. Het product moet van spanning worden voorzien via een wandcontactdoos. Het mag alleen vakkundig in droge ruimten binnenshuis worden gebruikt.

Het eigenhandig ombouwen en/of veranderen van het product is niet toegestaan om veiligheids- en keuringsredenen. Een andere toepassing dan hierboven beschreven, is niet toegestaan en kan leiden tot beschadiging van het product. Daarnaast bestaat het risico van bijv. kortsluiting, brand, elektrische schokken,

enz. Lees de gebruiksaanwijzing grondig en bewaar deze voor raadpleging in de toekomst.
 

Aansluiten / Ingebruikname.

Gebruik de lamp nooit zonder de afdekkap over de lichtbron of met een beschadigde

afdekkap. Controleer vóór de ingebruikname of het aangegeven spanningsbereik overeenkomt met de aanwezige netspanning.

Het stopcontact moet na het insteken van de stekker gemakkelijk bereikbaar blijven

zodat de lamp in geval van storingen snel en zonder gevaren van de netspanning kan

worden gescheiden.

Plaats het aansluitsnoer zo dat niemand erover kan struikelen. Steek de stekker in een contactdoos en zet de verlichting aan met behulp van de schakelaar aan de bovenkant.

Stand „O”: Verlichting uitgeschakeld

Stand „I”: Verlichting ingeschakeld

 

De stand van de lamp aanpassen
Indien u de stand van de loeplamp wil aanpassen of wijzigen dan dient u ten aller tijde de driehoekige vleugelmoer los te draaien om vervolgens de loeplampkop met 2 handen rechtlijnig, soepel zonder forceren in gewenste positie te bewegen of te draaien.

Onderhoud en Reiniging
Blaas losse deeltjes weg met schone perslucht en verwijder de hardnekkige deeltjes met een zachte lensborstel. Wrijf de lens schoon met een lensdoekje of met een schone, zachte, pluisvrije droge stofdoek. Gebruik nooit oplos of schoonmaakmiddelen want die kunnen het plastic materiaal beschadigen. Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in de behuizing terechtkomen.
Vingerafdrukken of andere vettige substanties kunnen worden verwijderd met lensreinigingsdoekjes. Gebruik geen zuren, alcohol of andere oplosmiddelen of een harde/ruwe, pluizige doek om de lens te reinigen. Voorkom overmatig reinigen en overmatige druk. Voorkom altijd dat de lens contact maakt met uw vingernagels of andere scherpe voorwerpen.
Veiligheidsinstructies

Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan eigendom of lichamelijke letsels indien het

product verkeerd gebruikt werd of beschadigd werd door het niet naleven van deze bedieningsinstructies. De waarborg vervalt dan!


Persoonlijke veiligheid

Bij onjuist gebruik kan de loep zonlicht bundelen tot een smalle straal die een zeer hoge temperatuur opwekt. Dit levert brandgevaar op!

U mag de stekker nooit met natte handen aansluiten of loskoppelen.

Kijk niet rechtstreeks in de lamp als deze aan is.

Kijk met de loep in de lampenkop nooit in sterke lichtbronnen, zoals LED-lampen of laserstralen. Door de optische beïnvloeding kan dit tot oogletsel leiden.

Zorg dat de lamp niet in contact komt met vloeistoffen. Dit kan tot brand of levensgevaarlijke elektrische schokken leiden. Als er toch vloeistof in het apparaat terechtgekomen is, moet u de stekker onmiddellijk uit de contactdoos halen en u tot een vakman wenden.

Het product is werkplekverlichting en geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.

Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos liggen. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed
zijn.

LED
Kijk nooit direct of met optische instrumenten in de lichtbundel.
Richt de lichtbundel nooit op spiegels of andere reflecterende oppervlaktes.
Richt de lichtbundel nooit op personen of dieren. Dit kan oog- of huidletsel veroorzaken.
Houd de lichtbundel zodanig dat ze niet op ooghoogte loopt

Productveiligheid

Houd het netsnoer uit de buurt van scherpe voorwerpen.

Haal de stekker nooit aan het netsnoer uit het stopcontact. Trek deze alleen aan de greepvlakken van de stekker eruit.Draag de verlichting nooit aan het netsnoer en trek er nooit hard aan.

Ook in uitgeschakelde toestand is de lamp verbonden met het stroomnet. Om het apparaat volledig van de netvoeding te scheiden, moet de netstekker uit de contactdoos worden getrokken.

De lamp mag niet zonder toezicht in werking zijn. Controleer de lamp regelmatig op eventuele beschadigingen. Raak de lamp(en) of de aansluitingen niet aan als deze beschadigingen vertonen. Schakel eerst het betreffende stopcontact spanningsvrij (bijv. via de

bijbehorende veiligheidsschakelaar) en trek daarna de stekker voorzichtig uit het stopcontact. Gebruik het product hierna niet meer, maar breng het naar een vakkundig bedrijf.

Voorkom een hoge mechanische belasting van de lamp. Stel de lamp en adapter niet bloot aan hoge temperaturen, sterke trillingen, hoge vochtigheid of druip- en spatwater

.

Diversen

Onderhoud, afstellen en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een vakman of een

gespecialiseerde onderhoudsdienst.

Voor vragen waarop deze gebruiksaanwijzing geen antwoord biedt, kunt u contact opnemen met onze technische dienst of andere specialisten.

 

Blader door deze categorie: Loeplamp