PrivacyPolicy

Doeleinden van gebruik

EZI Beauty & Massage B.V. verwerken uw persoonsgegevens voor de acceptatie van uw bestelling, het tegengaan van overkreditering, uitvoering van overeenkomsten met u, relatiebeheer en managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen EZI Beauty & Massage B.V. haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kunnen EZI Beauty & Massage B.V. groepsvennootschappen en samenwerkende partners inschakelen.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en andere producten of diensten van EZI Beauty & Massage B.V. en/of groepsvennootschappen en samenwerkende partners. Informatie kunt u ook per e-mail of SMS ontvangen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Indien u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan de betreffende vennootschap. Met betrekking tot informatie verkregen van EZI Beauty & Massage B.V. kunt u bellen met 036-5302124, een brief sturen naar EZI Beauty & Massage B.V. Afdeling Klantenservice, Televisieweg 34 1322 AM Almere, of een e-mail sturen via onze website www.ezinvest.nl.

Door de Algemene Voorwaarden van EZI Beauty & Massage B.V. te aanvaarden stemt u tevens in met de mogelijkheid dat EZI Beauty & Massage B.V. uw persoonsgegevens (laten) gebruiken voor credit scoring en informatie over uw kredietwaardigheid verstrekken aan BKR.

EZI Beauty & Massage B.V. gebruiken uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.

Privacy op internet en cookies

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina's en de al dan niet door u bestelde artikelen van onze site te analyseren. Wij kunnen u aan de hand van deze analyse informeren over gerichte aanbiedingen, of productinformatie die voor u interessant zou kunnen zijn, en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails verbeteren.

Er worden via onze site GEEN zogenaamde cookies op uw computer geplaatst.

Adreswijziging

Klanten zijn verplicht EZI Beauty & Massage B.V. van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang EZI Beauty & Massage B.V. geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij EZI Beauty & Massage B.V. bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

Beveiligde server

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Vragen

U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.